ชุดสูทกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ทุกๆธุรกิจต่างมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทโดดเด่น มีเอกลักษณ์เหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มคุณภาพมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี และ การดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว  เสื้อสูท พนักงาน ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนแบรนด์ของบริษัทท่านอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องประสานงานเป็นประจำกับสาธารณชน กับผู้บริโภค หรือสังคมภายนอก ซึ่ง เสื้อสูท จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า(good image of the organization and the customer) ทำให้บริษัทกลายเป็นที่รู้จัก ผลดีของเสื้อสูท องค์กรไม่ได้มีแค่ในมุมของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

  1. สร้างความเป็น Unity
  2. สร้างความทัดเทียม
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์
  4. ลูกค้าสามารถแยกแยะได้

1.สร้างความเป็น Unity

เสื้อสูท สูทองค์กร สูทหน่วยงาน ทำให้พนักงานรู้สึกความเป็น  Unity สร้างความรู้สึกสมัครสมานสามัคคีกันและกัน ท่านคงประหลาดใจว่าเพราะเหตุใด เหล่าทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนักเรียนถึงมียูนิฟอร์มเป็นของตัวเอง ที่เป็นเช่นนี้เพื่อให้ผู้อื่นแบ่งแยกและบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นใคร นอกจากนี้ผู้ใส่จะได้สำนึกถึงหน้าที่ของตนเอง เกิดความรู้สึกรักองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม

2.สร้างความทัดเทียม

หากมีเสื้อสูท จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงถึงความทัดเทียมกัน ปราศจากความแตกต่าง ไม่รู้สึกกดดันกับการต้องใส่เสื้อผ้าให้ดูหรูหรา เพื่อที่จะประกวดประขันแข่งขันกันกับผู้ร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเงินในการซื้อเครื่องแต่งกายแล้ว ยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทท่านโฟกัสอยู่กับการงานและการพัฒนาชิ้นงานให้ก้าวหน้าขึ้น

3.ส่งเสริมภาพลักษณ์

เปรียบดังสื่อโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ ทั้งนี้เพราะไม่ว่าบุคลากรของท่านออกไปทำกิจธุระ เดินทางไปกลับที่ทำงาน หรือนัดพบลูกค้า กลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็น  Logo ได้จากเสื้อสูท ของผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ ทำให้ชื่อธุรกิจตกเป็นที่รู้จักในวงกว้างออกไป นอกจากนี้เสื้อสูท ยังทำให้เจ้าหน้าที่และบริษัทมีอิมเมจดูเป็นมือโปร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างวาดหวังให้เป็น นอกจากนี้ส่งผลต่อความประพฤติของเจ้าหน้าที่ โดยช่วงที่เขาทั้งหลายใส่เสื้อสูท จะตระหนักว่าการแสดงออกสิ่งไรในที่สาธารณะ จะดีหรือแย่ จะส่งผลต่อบริษัทที่ทำงานทั้งสิ้น เหตุฉะนี้ เขาจะมีสติไตร่ตรอง ระมัดระวังท่าทางของตนเองตลอดเวลา

4.ลูกค้าสามารถแยกแยะได้

เสื้อสูท ทำให้พนักงานดูเด่นในงานอีเวนท์ หรืองานออกทำกิจกรรมทางการตลาดหลากหลาย การใส่เสื้อสูท เหมือนกันของเจ้าหน้าที่การตลาดทำให้ ดูเป็นลักษณะเฉพาะและแหวกแนวจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งผู้ซื้อจะจำแนกได้ฉับพลันว่าคนไหนคือพนักงานของแบรนด์สินค้า พอเห็นผลดีในหลากแง่มุมของเสื้อสูท ยูนิฟอร์ม เชื่อได้ว่าคุณคงช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ดี แม้กระนั้นการจัดทำเสื้อสูท ยูนิฟอร์มควรมุ่งเน้นการออกแบบให้ดูง่ายๆ  มีความสวยงามสะดุดตา ใช้เนื้อผ้าที่มีมาตรฐาน และจุดสำคัญราคาค่าใช้จ่ายต่อตัวไม่ควรเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

Credit : www.plazacool.com

error: Content is protected !!