แบบฟอร์มวัดตัวผู้ชาย

รายละเอียดวิธีวัดตัว

ตำแหน่งวัดสังเกตุ ดังนี้

วิธีวัดเสื้อสูทชาย

1.รอบอก

วัดตำแหน่งกลางหน้าอก โดยใช้สายวัดอ้อมจากด้านหลัง มาด้านหน้า ยืนตัวตรงแขนแนบลำตัวไม่กางแขน

2.รอบเอว (เอวเสื้อไม่ใช่เอวกางเกง/กระโปรง)

วัดตำแหน่งตรงสะคือ ใช้สายวัดอ้อมจากด้านหลัง มาด้านหน้า

3.สะโพก (สะโพกเสื้อไม่ใช่สะโพกกางเกง/กระโปรง)

วัดตำแหน่งกึ่งกลางสะโพก ใช้สายวัดอ้อมจากข้างหลัง มาข้างหน้า ขณะวัดให้ยืนตัวตรงแขนแนบลำตัว ไม่กางขา

4.ไหล่

วัดจากข้างหลัง โดยใช้สายวัด วัดจากหัวไหล่ฝั่งซ้ายลากยาวไปสุดที่หัวไหล่ฝั่งขวา จุดสั่งเกตุของจุดเริ่มตันและจุดสิ้นสุดของหัวไหล่จะอยู่ตรงรอยพับด้านหลังรักแร้

5.ความยาวแขน

วัดตำแหน่งหัวไหล่ขวาสุดที่ตรงไหน ให้เริ่มวัดความยาวแขนจากนั้นลากยาวลงมาถึงปิดตะตุ่มข้อมือ เพิ่มยาว+0.5นิ้ว หรือ ลดยาว-0.5นิ้ว

6.ความยาวเสื้อ

ผู้หญิง วัดเป็นแนวตรงจากด้านหน้า ให้ความยาวอยู่ระหว่างกึ่งกลางสะโพกพอดี จากนั้น เพิ่มความยาวหรือลดความยาวตามต้องการ
ผู้ชาย วัดเป็นแนวตรงจากตำแหน่ง ให้ความยาวคลุมกัน จากนั้น เพิ่มความยาวหรือลดความยาวตามต้องการ

7.รอบคอ

วัดที่ฐานคอวัดพอดีคอไม่ต้องเผื่อหลวม

วิธีวัดกางเกงชายและหญิง

1.รอบเอว(เอวกางเกง)

วัดตำแหน่งขอบกางเกงที่ใส่กางเกงเป็นประจำ ใช้สายวัดอ้อมจากด้านหลัง มาด้านหน้า วัดได้เท่าไหร่แจ้งเท่านั้น

2.สะโพก(สะโพกกางเกง)

วัดตำแหน่งกึ่งกลางของก้น(ส่วนที่นูนที่สุด)ใช้สายวัดอ้อมจากด้านหลัง มาด้านหน้า ยืนตัวตรงแขนแนบลำตัว ไม่กางขา

3.เป้ากางเกง

ใช้สายวัด วัดจากด้านหน้าจากขอบบนของกางเกงโค้งไปที่ขอบกางเกงด้านหลังเป้ากางเกงจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตำแหน่งเอวกางเกง

4.โคนขา

โคนขาหรือต้นขา เริ่มจากใช้สายวัด วัดรอบต้นขาวัดพอดีกับต้นขา จากนั้นให้เพิ่มความกว้างของขากางเกงตามต้องการ

5.ความยาวกางเกง

ตำแหน่งความยาวกางเกงยาวมาตราฐาน วัดตำแหน่งขอบกางเกงที่ใส่กางเกงเป็นประจำ ลากยาวลงมาถึงพื้น สายวัดต้องดึง ห้ามหย่อน กรณีชอบสั้นหรือยาวกว่ามาตราฐาน ให้เพิ่มหรือลดความยาวตามชอบ

6.ปลายขา

ปลายขาหรือความกว้างปลายขากางเกงใช้สายวัด วัดรอบข้อเท้าให้พอดีข้อเท้า จากนั้นเพิ่มความกว้างตามขนาดที่ต้องการ

วิธีวัดกระโปรง

1.รอบเอว

อ้อมสายวัดจากตำแหน่งด้านหลัง มาด้านหน้า ตำแหน่งเอวมาตรฐานจะวัดตรงสะดือ สำหรับคนที่ชอบเอวสูงกว่ามาตรฐานหรือต่ำกว่ามตราฐานให้เลื่อนสายวัดขึ้นลงตามความต้องการ

2.สะโพก

วัดตำแหน่งกึ่งกลางของก้น(ส่วนที่นูนที่สุด)ใช้สายวัดอ้อมจากด้านหลัง มาด้านหน้า ยืนตัวตรงแขนแนบลำตัว ไม่กางขา

3.ความยาว

วัดจากตำแหน่งเอวกระโปรง ยาวลงมาตามความยาวที่ต้องการ สายวัดต้องดึง ห้ามหย่อน ไม่ก้มตัว