สูทองค์กร

เสื้อสูทองค์กร ชายและหญิง

เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน "ยาวนานกว่า30กว่าปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร"
รับตัดสูทองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย,คณะครู-อาจารย์,โรงเรียนสมาคม,หน่วยงานราชการ,บริษัทเอกชน,สหกรณ์ออมทรัพย์,ธุรกิจโรงแรม,ธุรกิจร้านอาหาร,ธุรกิจประกัน,โรงพยาบาล เป็นต้น มีทั้งงานไซส์S/M/L/XL/XXLและงานวัดตัว พร้อมมีบริการปักโลโก้ และเน้นรูปแบบที่ทันสมัย

บริการวัดตัวถึงที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรี!!

ตารางราคา
รายการ ราคาเริ่มต้น

ตัดเฉพาะเสื้อสูท

1,700 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กระโปรง)

2,200 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงหญิง)

2,300 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงชาย)

2,300 บาท

ปักโลโก้องค์กร

สอบถามโดยตรง
หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสำหรับเนื้อผ้าเริ่มต้น ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเนื้อผ้าและจำนวนที่สั่งตัด

สูทองค์กรชายและหญิง แบบมาตราฐาน

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใส่เสื้อสูทมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ทุกๆ ธุรกิจต่างมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทโดดเด่น มีเอกลักษณ์เหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี และ การดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว เสื้อสูทพนักงาน ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนแบรนด์ของบริษัทท่านอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องประสานงานเป็นประจำกับสาธารณชน กับผู้บริโภค หรือสังคมภายนอก ซึ่ง เสื้อสูท จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า(good image of the organization and the customer) ทำให้บริษัทกลายเป็นที่รู้จัก ผลดีของเสื้อสูท องค์กรไม่ได้มีแค่ในมุมของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน

error: Content is protected !!