สูทองค์กร

เสื้อสูทองค์กร ชายและหญิง

เราได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน "ยาวนานกว่า30กว่าปี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร"
รับตัดสูทองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย,คณะครู-อาจารย์,โรงเรียนสมาคม,หน่วยงานราชการ,บริษัทเอกชน,สหกรณ์ออมทรัพย์,ธุรกิจโรงแรม,ธุรกิจร้านอาหาร,ธุรกิจประกัน,โรงพยาบาล เป็นต้น มีทั้งงานไซส์S/M/L/XL/XXLและงานวัดตัวรายบุคคล พร้อมมีบริการปักโลโก้ และเน้นรูปแบบที่ทันสมัย

มีบริการวัดตัวนอกสถานที่สำหรับลูกค้าองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท!!

สูทองค์กร คือ ชุดสูทงานทีม สั่งตัดจำนวนมาก เช่น 15ชุดขึ้นไป โดยตัดรูปแบบชุด สีชุด เหมือนกันทั้งหมด ตัดเยอะราคาถูกลงตามจำนวนสั่งตัด

ตารางราคา
รายการ ราคาเริ่มต้น (สำหรับสั่งตัด15ชุดขึ้นไป)

ตัดเฉพาะเสื้อสูท

1,900 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กระโปรง)

2,300 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงหญิง)

2,400 บาท

ตัดทั้งชุด(เสื้อสูท+กางเกงชาย)

2,500 บาท

ปักโลโก้องค์กร

สอบถามโดยตรง
หมายเหตุ
-ราคานี้เป็นราคาสำหรับเนื้อผ้าเริ่มต้น ราคาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเนื้อผ้า รูปแบบ รูปร่างและจำนวนที่สั่งตัด
-แพตเทริน์แต่ละร้าน แต่ละแบรนด์ แตกต่างกัน
-กรณีมีเสื้อสูท กางเกง กระโปรง เชิ้ต ที่ชอบใส่เป็นประจำให้นำมาในวันวัดตัว

สูทองค์กรชายและหญิง แบบมาตราฐาน

 

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใส่เสื้อสูทมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

ทุกๆ ธุรกิจต่างมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บริษัทโดดเด่น มีเอกลักษณ์เหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี และ การดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว เสื้อสูทพนักงาน ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนแบรนด์ของบริษัทท่านอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องประสานงานเป็นประจำกับสาธารณชน กับผู้บริโภค หรือสังคมภายนอก ซึ่ง เสื้อสูท จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า(good image of the organization and the customer) ทำให้บริษัทกลายเป็นที่รู้จัก ผลดีของเสื้อสูท องค์กรไม่ได้มีแค่ในมุมของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน

error: Content is protected !!